OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
Informacja na temat legislacji dotyczącej systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Szwecja)
(Wydawnictwo Sejmowe, Biuro Analiz Sejmowych, 2021-09) Dziewulak, Dobromir; Adamiec, Danuta; Branna, Justyna; Firlej, Natalia; Groszkowska, Kamila; Karkowska, Marta; Żołądek, Łukasz; Uniwersytet Warszawski; Polska Akademia Nauk; Biuro Analiz Sejmowych
W opracowaniu przedstawiono informacje na temat legislacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach UE. Omówione przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach implementują dyrektywę NIS w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa NIS określa instytucje, które powinny powstać we wszystkich państwach członkowskich; reguluje kwestie współpracy na poziomie europejskim oraz nakłada zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym m.in. obowiązek przyjęcia narodowej strategii bezpieczeństwa sieci i informacji.
Item
Wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2009) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to give a comparative overview of working time of teachers in primary and secondary (lower and higher levels) education in Poland and selected EU member states. It provides an analysis of the working time of a teacher in the context of other comparative data, including the duration of a lesson unit, the duration of a school year and the number classroom learning hours per week for each level of education. the classification of educational levels applied by The International Standard Classification of Education is also described.
Item
Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2010) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
The article reviews and compares the length of compulsory schooling in all education systems of EU member states. The author outlines the history of compulsory education and gives descriptions of terms related to compulsory schooling, schooling duty and scholarisation. He concludes with recent trends in EU compulsory education.
Item
Udostępnianie dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta w wybranych państwach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2011) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
This article attempts to review the disclosure of information about deceased patients to their family members, on the basis of the legal regulations, procedures and established practices in 21 selected EU member states.
Item
Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Biuro Analiz Sejmowych, 2011) Dziewulak, Dobromir; Uniwersytet Warszawski
Road safety education for young and older children in selected EU countries. This paper reviews the issue of provision of road safety education to young and older children in selected European Union countries. It contains a comparative analysis of road safety education programs implemented in Poland, Austria, Estonia, Finland, Greece, Spain, Latvia, Germany, Sweden, Italy and the United Kingdom. A brief description of education management systems in individual countries and an overview of the principles of implementing school programs are also to be found in this paper.