OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22792 archived items

Recent Submissions

Item
The Advancement of Digitalization Processes in Food Industry Enterprises in the European Union
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2022-06-28) Kosior, Katarzyna; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
The aim of the article is to assess the directions, pace, and advancement of digital transformation in food industry enterprises in the European Union (EU). The analysis uses statistical data collected in public databases as well as secondary data from the state-of-the-art literature and surveys carried out in enterprises in the sector. Moreover, the Digital Intensity Index developed by Eurostat was used. The progress made by food industry enterprises in terms of digitalization was assessed in terms of their relevance to the prospects of building a more sustainable food system in the EU. The conducted analysis allows to conclude that even though the pace of digitalization in the sector’s enterprises has accelerated in recent years, the level and scope of digital changes is still limited. What is more, large inequalities in the level of digitalization, visible both within the sector itself and between EU Member States, remain a problem. The directions of using digital solutions show that digitalization is seen mainly to increase production efficiency and attract new customers and sales channels. Parallel possibilities to support environmental and climate protection are not yet sufficiently exploited. Given the challenges related to the implementation of the European Green Deal, it is necessary to accelerate and expand the scope of digitalization in EU food industry enterprises.
Item
European Union Agri-Food Prices During COVID-19 and their Seleceted Determinants
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2022-06-28) Hamulczuk, Mariusz; Skrzypczyk, Marta; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
The pandemic caused by the outbreak of the SARS-CoV-2 virus has widespread socio-economic consequences worldwide. The implications of the COVID-19 crisis also include changes in production, consumption, trade, and agri-food commodity prices. This paper focuses on the repercussions of the COVID-19 crisis on producer and retail prices of agri-food commodities in European Union (EU) countries. The study is based on monthly producer and consumer food price indices in EU countries. In estimating the impact of COVID-19 on prices, actual price changes were compared with counterfactual figures derived from ex-post forecasts calculated according to regARIMA models. The study of the causes of price changes was based on both quantitative and qualitative approaches. In the quantitative approach, the impact of the strength of applied restrictions and the trade position of countries on the deviation of actual prices from the forecasts was examined. For this purpose, regression models based on cross-sectional data were applied. The results show that there is a quite significant variation in the dynamics of changes in agri-food commodity prices both among countries and across the marketing chain. A negative and statistically significant relationship has been found between country food self-sufficiency in the pre-COVID-19 period and changes in producer prices during the first phase of the COVID-19 crisis. In turn, the strength of stay-at-home restrictions was significant for retail price formation during the COVID-19 crisis. The general conclusion is that the responses of agri-food prices during the pandemic vary both spatially and over time.
Item
Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach Unii Europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016) Krzyżanowski, Julian; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Artykuł porusza problematykę szans i zagrożeń wynikających z ewentualnego zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym pomiędzy Unią Europejską a USA. W pierwszej części artykułu przedstawia się możliwe korzyści dla unijnych eksporterów produktów mleczarskich, produktów mięsnych, wina, cukru i oliwek. Korzyści te wydają się być iluzoryczne nawet przy ograniczeniu tzw. barier pozataryfowych. Z drugiej strony, wiele rynków w Unii Europejskiej odczuwałoby istotne zakłócenie równowagi na skutek eksportu amerykańskiego. Dotyczyłoby to przede wszystkim rynków wołowiny, zbóż, drobiu, izoglukozy i biopaliw. Autor zwraca też uwagę na różnice standardów bezpieczeństwa żywności oraz poziomów wsparcia, co rzutuje na ochronę konsumentów europejskich i konkurencyjność producentów w krajach UE, gdyby porozumienie TTIP miało być realizowane.
Item
Wyrównywanie poziomu płatności bezpośrednich w Polsce do poziomu innych krajów Unii Europejskiej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Krzyżanowski, Julian; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Artykuł porusza problematykę wyrównywania poziomu płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowano dwa zestawy wskaźników i ich ewolucję: stawkę płatności do danego produktu i na hektar uprawnionej powierzchni. W artykule zwraca się uwagę na potrzebę redystrybucji płatności, a następnie przedstawia różne jej scenariusze. Na koniec prezentuje się model płatności przyjęty przez kraje i instytucje UE, a także zmiany w wysokości płatności bezpośrednich na 1 ha wynikające z redystrybucji. Wyniki rachunku wskazują na wzrost poziomu płatności bezpośrednich w Polsce, ale jest on nadal nieznacznie poniżej średniej w krajach UE.
Item
Ocena wybranych elementów unijnej polityki rolnej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015) Bańkowska, Katarzyna; Gruda, Mieczysław; Klimkowski, Cezary; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Monografia ukazuje szerokie spektrum zagadnień związanych z oceną polityki rolnej prowadzonej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono tu metodologiczne aspekty ewaluacji narzędzi polityki oraz dokonano przeglądu obecnych w literaturze fachowej ocen WPR. W pracy zawarto też dwie analizy. Pierwsza dotyczy skuteczności polityki interwencji na unijnych rynkach rolnych w zakresie stabilizacji rynkowej. Druga analiza obejmuje zagadnienia relacji między WPR a kondycją polskiego sektora rolnego.