OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Zadania i wyzwania polityki rodzinnej w UE
(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 2008) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia rodzinę i politykę rodzinną w UE oraz charakteryzuje politykę rodzinną jako instrument w walce z problemami społecznymi. Na zakończenia w artykule przedstawione zostały wyzwania odnośnie polityki rodzinnej.
Item
Formy pomocy udzielanej rodzinom przez MOPS w Radomiu
(Wydawnicwo Garmond - Praca Socjalna - Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2006) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Radomiu.
Item
Sytuacja socjalna rodziny radomskiej
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł omawia kwestie i problemy społeczne rodzin, a następnie sposoby ich rozwiązywania zarówno z punktu widzenia finansowego jak i rzeczowego. Omówione zostały świadczenia rodzinne na rzecz rodzin. Artykuł kończy przedstawienie kwestii samopomocy jako formy będącej rozwiązaniem wielu problemów społecznych rodzin.
Item
Instytucjonalna pomoc rodzinie na przykładzie MOPS w Radomiu
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2008) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia lokalne podmioty działające na rzecz rodziny i ich rolę. Następnie charakteryzuje zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w stosunku do rodzin objętych pomocą - w tym też analizę przyznawanych świadczeń rodzinnych za lata 2004-2007.