OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Od starości ,,przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego. Praktyki społeczne ludzi starych
(Wydawnictwo DiG, 2016) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
Przemiany życia codziennego ludzi starych przedstawione na podstawie wyników badań terenowych w Warszawie, a także w czterech małych miejscowościach: na wsi i w małym mieście w województwie podlaskim oraz na wsi i w małym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.
Item
Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych
(Wydawnictwo AGH, 2011) Zalewska, Joanna; Akademia Pedagogiki Specjalnej
W niniejszym artykule chciałabym zaproponować perspektywę etnograficzną i zaprezentować sposób postrzegania przez samych zainteresowanych, czyli osoby urodzone przed i na początku II wojny światowej, ogromnych zmian, które zaszły w trakcie ich życia. Podczas moich badań terenowych okazało się, że rozmówcy postrzegają zmiany w pierwszej kolejności przez pryzmat swoich związków z przedmiotami: obiektami, narzędziami, urządzeniami, ze względu na nasilenie wchodzenia w użycie nowych przedmiotów po wojnie i dalej na przestrzeni ich życia, i związaną z tym zmianę codziennych praktyk społecznych.
Item
Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennego
(Wydawnictwo APS, 2014) Zalewska, Joanna; Cobel-Tokarska, Marta; Akademia Pedagogiki Specjalnej
„Zainspirowane pomysłem Gillesa Lipovetsky’ego, postanowiłyśmy dokonać analizy kształtowania się społeczeństwa mody w Polsce i uchwycić zachodzące w okresie po II wojnie światowej przemiany życia codziennego. Długi okres realnego socjalizmu sprawił, że przebieg procesu kształtowania się mody był inny niż w krajach zachodnich. Jak więc proces ten przebiegał w Polsce? Czym różnił się od przebiegu w krajach zachodnich? Kiedy moda wkraczała w kolejne sfery życia?”