OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy społeczne radomskich rodzin będących pod opieką MOPS'u
(Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia problemy i kwestie społeczne jakie najczęściej dotykają radomskie rodziny korzystające z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Item
Instytucjonalna pomoc rodzinie na przykładzie MOPS w Radomiu
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2008) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia lokalne podmioty działające na rzecz rodziny i ich rolę. Następnie charakteryzuje zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w stosunku do rodzin objętych pomocą - w tym też analizę przyznawanych świadczeń rodzinnych za lata 2004-2007.