OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski
(Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia sytuacje demograficzną Europy oraz zagrożenia i wyzwania demograficzne. Następnie poruszony zostaje temat migracji jako demograficznego bufora (lekarstwa z zagranicy) w przypadku kurczącej się liczby populacji poszczególnych krajów. W dalszej części przedstawione zostały strategie demograficzne w niektórych krajach UE jako kompleksowe rozwiązanie dotyczące niekorzystnych trendów demograficznych. Pracę kończą implikacje dla Polski.
Item
Ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej na przykładzie wybranych krajów – rekomendacje dla Polski
(Wydawnictwo Uniwersytet Gdański & PTPS, 2013) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
W artykule opisana została aktualna sytuacja demograficzna na świecie, a w szczególności miejsce Polski w światowych statystykach dotyczących demografii. Nastepnie szczegółowo przedstawione zostały ogólnonarodowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej - model afrykański, model amerykański, model azjatycki, model europejski (w podziale na socjaldemokratyczny, środźemnomorski, kontynentalny, anglosaski i postsocjalistyczny). Artykuł kończy podsumowanie i wnioski dla Polski.
Item
Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Studium państwowej polityki rodzinnej wskazuje na sytuację demograficzną Europy i Polski, a następnie omawia skuteczność bezpośrednią i pośrednią narzędzi polityki rodzinnej. Końcowa część pokazuje niektóre rozwiązania stosowane w krajach UE.