OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Postawy prokreacyjne młodych Polaków
(Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, 2023) Więckiewicz, Bogdan; Instytut Badań Edukacyjnych
W Polsce obserwuje się spadek liczby urodzeń. Współczynnik dzietności systematycznie obniża się, nie gwarantując zastępowalności pokoleń. Odkładanie w czasie założenia rodziny jest bardziej skutkiem procesów kulturowych niż czynników ekonomicznych. Dziś żadna inna grupa społeczna nie podlega tak częstym procesom zmian jak małżeństwo i rodzina. Młodzi, wybierając alternatywne formy związków, ograniczają liczbę posiadanych dzieci lub rezygnują z nich w ogóle.
Item
Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski
(Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia sytuacje demograficzną Europy oraz zagrożenia i wyzwania demograficzne. Następnie poruszony zostaje temat migracji jako demograficznego bufora (lekarstwa z zagranicy) w przypadku kurczącej się liczby populacji poszczególnych krajów. W dalszej części przedstawione zostały strategie demograficzne w niektórych krajach UE jako kompleksowe rozwiązanie dotyczące niekorzystnych trendów demograficznych. Pracę kończą implikacje dla Polski.
Item
Transformacje demograficzne w Ameryce Łacińskiej a postawy prokreacyjne i plany rodzinne latynoamerykańskiej młodzieży akademickiej
(Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA), 2014) Dembicz, Katarzyna; Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Niska dzietność i starzejące się społeczeństwo to problem, któremu muszą stawić czoła kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Intensywna modernizacja regionu w drugiej połowie XX wieku doprowadziła do przemian kulturowych, które objęły również postawy prokreacyjne jego mieszkańców. Za sprawą niniejszej publikacji jej autorka przybliża polskiemu czytelnikowi współczesne problemy demograficzne, posługując się przy tym rezultatami badań ilościowych przeprowadzonych wśród latynoamerykańskiej młodzieży akademickiej.