OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Skutki sieroctwa dziecka w wymiarze społecznym, moralnym i osobowościowym w wyniku emigracji rodziców
(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019) Szwedzik, Adam; Centrum Profilaktyki Społecznej
W dzisiejszym świecie podkreśla się, że człowiek nie ma żadnych barier w prze- mieszczaniu się z miejsca na miejsce. Emigrując ze swego kraju dokonuje tego głównie z pobudek ekonomicznych. Pragnie szybko zdobyć środki materialne i uposażyć własną rodzinę. Niestety, wielokrotnie nie dostrzega, że jego wyjazd wywołuje określone konsekwencje. W szczególny sposób dotykają one dziecka, które dzisiaj określane jest jako eurosierota. Pozostawione sobie, a wręcz porzucone przez swoich opiekunów na swój sposób poszukuje zapełnienia pustki rodzicielskiej miłości. Znajduję ją w wielu uzależnieniach i dewiacjach seksualnych.