OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wychowanie sumienia dziecka w rodzinie
(Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2015) Ceglarek, Roman; Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
Wychowanie sumienia stanowi ważną część wychowania moralnego. Realizowane jest ono przede wszystkim w rodzinie, która jest środowiskiem elementarnego wychowania religijnego dziecka. W jej łonie członkowie rodziny, a zwłaszcza rodzice, podejmują wysiłek kształtowania wypływających z wiary postaw moralnych. Ich zadaniem staje się wyjaśnienie jej fundamentów i zasad, które nie są subiektywne, lecz przeciwnie obiektywne. Te działania muszą być szczególnie intensywne w okresie dzieciństwa, bowiem w tym czasie formuje się sumienie – podstawa ludzkiego działania. Z tej racji winni oni w sposób uświadomiony i odpowiedzialny, konsekwentny i oparty na chrześcijańskim systemie wartości doprowadzić do ukształtowania dojrzałego sumienia. Staje się to o tyle realniejsze, im bardziej oni sami żyją normami i zasadami wypływającymi z Ewangelii. W aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych, gdzie relatywizuje się wszelkie wartości, podważa cenne autorytety i dokonuje się wyborów w oparciu o kryteria przyjemności i pożytku, formowanie sumienia małego dziecka staje się dla rodziny chrześcijańskiej wielkim wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć, jeśli pragną by w przyszłości już jako dorosły, stało się człowiekiem sumienia.