OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Praca dziecka w rodzinie – na przykładzie badań w województwie lubelskim
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Truskolaska, Justyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Praca jest bardzo ważnym wymiarem życia ludzkiego. Podstawowym środowiskiem, które wychowuje przez pracę i do pracy jest rodzina. W latach 2006–2008 badano 176 rodzin (803 rodziców i dzieci) województwa lubelskiego. Celem badań było m.in. opisanie wychowania przez pracę w rodzinie na wsi i w mieście, na przykładzie obowiązków domowych.
Item
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie oraz naukę w szkole
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2021) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce zaburzeń integracji sensorycznych u dzieci i ich wpływowi na codzienne funkcjonowanie oraz trudności szkolne. Treści zawarte w artykule tłumaczą, na czym polegają zaburzenia procesów integracji sensorycznych i co na nie wpływa. Opisują również rodzaje zaburzeń sensorycznych oraz charakterystyczne ich objawy. Podstawowym celem pracy jest przybliżenie problematyki procesów sensorycznych oraz zwrócenie uwagi na wczesną, trafną ich diagnostykę celem zapobiegania późniejszym trudnościom dnia codziennego oraz problemom szkolnym.
Item
Aksjologiczne paradygmaty edukacji
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce edukacji ku wartościom. Analizuje, czym zajmuje się aksjologia. Ukazuje istotę tejże edukacji w trosce o holistyczny rozwój człowieka. Zwraca uwagę na istniejący obecnie konflikt pomiędzy „być” a „mieć”. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy wpływać na kształtowanie człowieka, który nie tylko osiąga technologiczne sukcesy, ale także jest refleksyjny i uważny. Artykuł porusza kwestie dotyczące sylwetki przewodników na ścieżkach edukacji: nauczycieli i rodziców.
Item
Umasowienie (wy)kształcenia na poziomie wyższym a elitarność uczelni. Analiza pojęć na podstawie prac Ryszarda Borowicza
(Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2016) Maciołek, Ryszard; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
artykuł pt. „Umasowienie (wy)kształcenia na poziomie wyższym a elitarność uczelni. Analiza pojęć na podstawie prac Ryszarda Borowicza” poświęcony jest szeroko dyskutowanemu zagadnieniu umasowienia (wy)kształcenia na poziomie szkoły wyższej po transformacji ustrojowej z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Praca nawiązuje do zainteresowań badawczych Ryszarda Borowicza (socjologa i pedagoga), a powstała z inspiracji jego wypowiedziami dotyczącymi tego zjawiska na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia i jego konsekwencjami, które wywarły wpływ na jakość edukacji w Polsce. Autor artykułu prowadzi dyskusję z Profesorem Borowiczem w 5 punktach. W pierwszym przedyskutowana została kwestia umasowienia studiów jako zjawiska masowego, przy czym uwagi poczynione zostały w odniesieniu do rozumienia wskaźników skolaryzacji netto i brutto. Okazuje się, że nie jest to jedyny sposób rozumienia umasowienia, w związku z tym w punkcie drugim omówione zostały dwa inne znaczenia terminu „umasowienie (wy)kształcenia”, m.in. umasowienie jako proces wyrównywania szans edukacyjnych oraz jako rodzaj normy społecznej, a nawet swoistej mody. W trzecim punkcie omówione zostały niektóre następstwa umasowienia (wy)kształcenia, związane z wpływem tego zjawiska na elitarności uczelni, rozumianej na sposób merytokratyczny, preferowany przez R. Borowicza. W czwartym z kolei omówiono inne niż proponuje ww. autor rozumienie elitarności uczelni, tj. elitarności opartej na wysokiej jakości programach kształcenia. W ostatnim piątym punkcie przedyskutowano pojęcie programu ukrytego oraz o możliwym jego pozytywnym wpływie na jakość współczesnej edukacji w szkołach wyższych.
Item
Reforming education in the information and communication society
(Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2016) Moskalik, Gennadìj Fedorovič
Actualization of culture-created functions related to science and modern interpretation of hermeneutics determine the fundamental reorientation of the educational paradigm to the hermeneutic one, which implies that modern education should evolve towards humanization which is understood as building relationships involved in the educational process on the basis of mutual respect. Under such conditions, the main purpose of education is the development of the individual learner, and intensification of his (her) cognitive and spiritual activity. Instead of inductive and deductive inferences and generalizations, instead of typing and summarizing a multiplicity there is a need for a special type of generalizations - mereological generalizations and conclusions based on distinguishing the extraordinary and the original in the subject, its idealization and transferring the properties from a part to the whole.