OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Współczesne poglądy na funkcjonowanie kobiety w rodzinie
(Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2022) Szulchaczewicz, Marzena; Łukomski, Jerzy; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Problematyka małżeństwa i rodziny stała się współcześnie żywym tematem, przedmiotem wieloaspektowych rozważań, analiz i kontrowersji. Małżeństwo i rodzina odgrywają ogromną rolę w życiu każdej jednostki i są uznawane za element jej rozwoju oraz samorealizacji. Powinny być więc źródłem wzajemnej miłości, poczucia bezpieczeństwa, szacunku i solidarności. Współcześnie można jednak zauważyć wiele zjawisk społecznych, które negatywnie wpływają na więzi emocjonalne między członkami tych najmniejszych komórek społecznych. Coraz bogatsze piśmiennictwo poświęcone tym zagadnieniom uświadamia, jak ważna jest rola kobiety, żony i matki. Świat współczesnych kobiet zmienia się szybko i dynamicznie. W chwili obecnej rola ta uległa istotnym przemianom w stosunku do tradycyjnego wzorca przez lata przypisywanego żonie i matce. Autorów artykułu zainteresowało, jaką rolę pełni małżeństwo i rodzina w życiu współczesnych kobiet. Celem jest uzyskanie możliwie kompleksowej wiedzy na temat poglądów współczesnych kobiet na małżeństwo i rodzinę.