OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ekstremalnych
(Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku, 2004) Basińska, Beata; Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Żołnierze pełniący służbę w misjach pokojowych i wojennych spotykają się ze szczególnym ryzykiem zawodowym. Ich praca wpływa na ich funkcjonowanie małżeńskie i rodzinne. W artykule podjęto problem funkcjonowania rodzin – żon i dzieci – żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. W wielu pracach żołnierz traktowany jest jak osoba wyizolowana społecznie, a zainteresowanie badaczy ogniskuje się na jego zdrowiu psychofizycznym. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono specyfikę stresu i kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych ponoszone przez rodziny wojskowe w trakcie trwania operacji i po jej zakończeniu. Zaprezentowano formy pomocy psychologicznej skierowanej do rodzin.