OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ekstremalnych
(Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku, 2004) Basińska, Beata; Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Żołnierze pełniący służbę w misjach pokojowych i wojennych spotykają się ze szczególnym ryzykiem zawodowym. Ich praca wpływa na ich funkcjonowanie małżeńskie i rodzinne. W artykule podjęto problem funkcjonowania rodzin – żon i dzieci – żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. W wielu pracach żołnierz traktowany jest jak osoba wyizolowana społecznie, a zainteresowanie badaczy ogniskuje się na jego zdrowiu psychofizycznym. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono specyfikę stresu i kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych ponoszone przez rodziny wojskowe w trakcie trwania operacji i po jej zakończeniu. Zaprezentowano formy pomocy psychologicznej skierowanej do rodzin.
Item
Aspekty moralne fantazji seksualnych
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2005) Szyran, Jerzy
Ludzka wyobraźnia jest ogromnym polem doznań i doświadczeń, które powstają w umyśle człowieka niejednokrotnie w sposób spontaniczny. Wśród wielu myśli dobrych i szlachetnych, istnieją także złe, które człowiek sam wytwarza lub pozwala im zawładnąć jego umysłem. Spośród różnych ludzkich słabości najczęściej spotykane w konfesjonale są fantazje seksualne (nieskromne myśli), którym niejednokrotnie towarzyszy masturbacja lub inne działania seksualne.
Item
Akt małżeński - prawda i znaczenie
(2005) Szyran, Jerzy
Odwieczny nakaz Stwórcy skierowany do pierwszej pary ludzkiej brzmi nieprzerwanie tym samym tonem: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Jedną zatem ze sfer życia małżeńskiego jest akt małżeński (seksualny), którego doniosłość i znaczenie odczytujemy w potrójnym kluczu: miłości, jedności i płodności. Każde z tych elementów ukazuje pod innym kątem znaczenie pożycia małżeńskiego, a wszystkie razem ukazują je jako akt osobowy, zmierzający ku określonemu celowi i wyrażający wewnętrzną dyspozycję osób do obdarowania siebie darem własnego „ja”.
Item
Ku miłości dojrzałej
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2003) Szyran, Jerzy
Współczesny świat zdewaluował pojęcie ludzkiej miłości, nie tylko w odniesieniu do drugiej płci, ale już u jej źródła, jakim jest rodzina. Każdy człowiek, by jego życie przebiegało w sposób zgodny z odwiecznym planem Stwórcy, rodzi się w pełnej rodzinie, gdzie wzrasta w otoczeniu miłości, ucząc się tym samym, co oznacza „kochać". Wyuczone w ten sposób postawy przenosi do swego środowiska rówieśniczego, gdzie doświadcza pierwszych porywów serca, aż w końcu staje przed wyborem jedynej, konkretnej osoby, z którą pragnie dzielić wszystkie trudy dalszego życia.
Item
Niepłodność małżeńska - kto winien?
(Wydawnictwo UKSW w Warszawie, 2006) Pawłowicz, Jacek Jan