OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22813 archived items

Recent Submissions

Item
Między przynależnością a indywidualnością. "Buddenbrookowie" Tomasza Manna oraz "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej jako dwudziestowieczne powieści rodzinne
(Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018) Szarafińska, Katarzyna
Praca stanowi porównanie dwóch powieści dwudziestowiecznych: "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej oraz "Buddenbrooków" Tomasza Manna. Autorka odpowiada na pytanie, jakimi cechami wyróżnia się powieść rodzinna i czy można uznać omawiane dzieła za przynależne do tego gatunku. Wykazuje ponadto, w jaki sposób przedstawiony jest w utworach rozpad rodziny, zmiana myślenia o tej grupie społecznej w ostatnich dekadach XIX wieku oraz jak kształtuje się indywidualność człowieka w kontekście przynależności do tego rodzaju wspólnoty.
Item
Rola świadectwa w rodzinie
(Instytut Nauk Biblijnych KUL, 2015) Goleń, Jacek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Człowieczeństwo osiąga swoją pełnię w Chrystusie. Wiara pozwala pełniej odkrywać dar człowieczeństwa, jego wartość i znaczenie oraz pełniej realizować powołanie małżeńsko-rodzinne. Świadectwo dawane Chrystusowi w rodzinie chrześcijańskiej przybiera czytelną formę wtedy, gdy harmonizuje z dojrzałym świadectwem człowieczeństwa. Doniosła rola świadectwa w rodzinie wyraża się w zadaniach, jakie ono spełnia. Świadectwo człowieczeństwa wyraża się w zadaniu budoVerbum Vitae 28 (2015) 423-458 424 wania komunii osób i trwałego małżeństwa, szacunku dla osoby i ludzkiego ciała, zaangażowaniu w dojrzewanie miłości oraz realizacji rodzicielstwa. Świadectwo wiary łączy się z zadaniem głoszenia słowa Bożego, spełniania kapłaństwa chrzcielnego oraz miłości służebnej i apostolatu. Do pełniejszego odczytania i realizacji tych zadań uzdalnia małżonków i członków rodziny łaska sakramentalna i modlitwa.
Item
Aspekty moralne fantazji seksualnych
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2005) Szyran, Jerzy
Ludzka wyobraźnia jest ogromnym polem doznań i doświadczeń, które powstają w umyśle człowieka niejednokrotnie w sposób spontaniczny. Wśród wielu myśli dobrych i szlachetnych, istnieją także złe, które człowiek sam wytwarza lub pozwala im zawładnąć jego umysłem. Spośród różnych ludzkich słabości najczęściej spotykane w konfesjonale są fantazje seksualne (nieskromne myśli), którym niejednokrotnie towarzyszy masturbacja lub inne działania seksualne.
Item
Akt małżeński - prawda i znaczenie
(2005) Szyran, Jerzy
Odwieczny nakaz Stwórcy skierowany do pierwszej pary ludzkiej brzmi nieprzerwanie tym samym tonem: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Jedną zatem ze sfer życia małżeńskiego jest akt małżeński (seksualny), którego doniosłość i znaczenie odczytujemy w potrójnym kluczu: miłości, jedności i płodności. Każde z tych elementów ukazuje pod innym kątem znaczenie pożycia małżeńskiego, a wszystkie razem ukazują je jako akt osobowy, zmierzający ku określonemu celowi i wyrażający wewnętrzną dyspozycję osób do obdarowania siebie darem własnego „ja”.