OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Uwarunkowania poczucia szczęścia małżeńskiego w opinii kobiet i mężczyzn
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Wosik-Kowala, Danuta; Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Cel: Celem podjętych badań była próba określenia uwarunkowań poczucia szczęścia małżeńskiego w percepcji kobiet i mężczyzn. Metody: Badania przeprowadzono wśród kobiet i mężczyzn w wieku od 19 do 65 lat. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety jako techniki badawczej. Wyniki: Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie i porównanie czynników określających obraz szczęścia małżeńskiego w opinii respondentów obu płci. Wynika z nich, że obraz małżeństwa w percepcji badanych kobiet i mężczyzn jest dość zbliżony, natomiast postrzeganie szczęścia przez kobiety i mężczyzn nieznacznie się różni. Wnioski: Uzyskane wyniki badań mogą przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i mężczyzn na temat uwarunkowań poczucia szczęścia małżeńskiego, a w konsekwencji mieć wpływ na poczucie satysfakcji małżeńskiej, jak również przeciwdziałać wielu konfliktom małżeńskim.
Item
Działania na rzecz rodziny Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na początku XXI wieku
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019) Kłos-Skrzypczak, Aleksandra; Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Model tradycyjnej, nuklearnej rodziny w amerykańskim społeczeństwie odszedł w zapomnienie, co potwierdzają dane statystyczne zestawiające liczbę zawieranych małżeństw z liczbą przeprowadzanych rozwodów na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Cel: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie działań Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich na rzecz promocji instytucji małżeństwa i rodziny. Metoda: W ramach prac nad tekstem wykorzystano metodę analityczno-syntetyczną, która pozwoliła przedstawić szereg inicjatyw podejmowanych na rzecz rodziny z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Wnioski: W obliczu trudności amerykański Kościół podejmuje inicjatywy skierowane do osób nie tylko wierzących, lecz także do poszukujących oraz niewierzących. Zrozumiały język, różnorodne kanały komunikacji, ciekawa forma przedstawiania treści – wszystko to ma na celu „wypromować” życie małżeńsko-rodzinne wśród członków amerykańskiego społeczeństwa.