OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowe wyzwanie polskiej polityki społecznej
(Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowego wyzwania polskiej polityki społecznej. Na wstępie opisane i przedstawione zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych, następnie oddziaływanie przemian demograficznych na usługi społeczne wobec rodzin. W dalszej części przedstawione zostały usługi społeczne w kontekście rodzin oraz ich dalsze ukierunkowanie.
Item
Rodzina jako kategoria polityki społecznej - współczesny kierunek polityki społecznej na rzecz rodziny
(Difin SA, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia rodzinę jako kategorię polityki społecznej w różnych obszarach i dziedzinach tej polityki. Następnie przedstawia politykę społeczną na rzecz rodziny w aspekcie współcześnie obowiązujących problemów oraz potencjałów dotyczących rodziny. Na zakończenie zaprezentowane zostały przeobrażenia polityki społecznej na rzecz rodziny w kontekście współczesnych przemian.
Item
Podmioty państwa odpowiedzialne za rodzinę na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii
(Wydawnictwo „WIĘCESŁAW", 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Podejście instytucjonalne kładzie nacisk na szczegóna rolę, jaką odgrywają instytucje w rozwiązywaniu przez człowieka jego problemów z różnych sfer życia: społecznego, ekonomicznego, politycznego, religijnego itp. Większość decyzji i działań, jakie podejmuje jednostka, przebiega zawsze w jakiejś sferze instytucjonalnej. W tym ujęciu członek · rodziny - będącej jedną z podstawowych instytucji społecznych - istnieje i działa w określonych ramach instytucjonalnych. Instytucjonalny porządek społeczny wiąże się z różnymi formami społecznego kapitału i urzeczywistnia się na różnych poziomach. Dlatego też w artykule przedstawione zostały instytucjonalne formy wsparcia rodziny w 3 krajach: Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii na różnych poziomach oddziaływania.