OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu dziecka
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2018) Muniak-Biernat, Agata; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia dziadków w procesie wychowania dziecka w kontekście funkcji kompensacyjnej względem ról rodzicielskich. Autorka szuka odpowiedzi na pytania: kim są i jakie znaczenie w życiu dziecka odgrywają dziadkowie oraz jak w świecie przepełnionym wiedzą pełnią funkcję inspiratorów do jej zdobywania. Mądrość życiowa cechująca osoby dojrzałe jest kluczowym determinantem w interakcjach międzypokoleniowych, gdzie cenniejsze niż więź ekonomiczna jest duchowe przywiązanie.
Item
Dziecko zdolne – szanse i zagrożenia wychowania rodzinnego
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Kozubska, Alicja; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
W artykule przedstawiono rodzinę wychowującą dziecko zdolne. Wyjaśniono pojęcie zdolności i scharakteryzowano cechy dzieci zdolnych. Wskazano możliwości wspierania rozwoju dziecka zdolnego. Określono zadania rodziców wychowujących dziecko zdolne. Sformułowano również zagrożenia dla rozwoju dziecka dolnego w rodzinie. Podkreślono znaczenie wspierania dzieci zdolnych dla rozwoju społeczeństwa
Item
The family as a subject realising an educational priority of the Polish school system
(Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), 2018) Maj, Adam; Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
In 2018, Poles celebrated the 100th anniversary of regaining their independence. For this reason, Polish schools are addressing an educational priority entitled A Year for the Independent One. The success of this project largely depends on the educational support of family which is the basic subject pursuing patriotic education in order to introduce children to the world of patriotic values of the Nation, Homeland, and State. Proper patriotic education in the family environment cannot be separated from moral education which develops children’s attitudes of respect towards other people, nations, and states. Successful patriotic education ensures the cooperation of family and school.
Item
Rola tradycji w wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym młodych pokoleń
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, Żytomierz - Ukraina, 2011) Pawłowicz, Jacek Jan