OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22813 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina - historia i współczesność
(Episteme, 2018) Kiereś, Barbara; Gromek, Monika; Hryszan, Katarzyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae
(Episteme, 2015-03) Parzyszek, Magdalena; Opozda, Danuta; Kiereś, Barbara
Item
Naród, wychowanie i rodzina
(Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, 2017) Tarasiewicz, Paweł
Naród jest społecznością zorientowaną na osobowy rozwój swoich członków, rozwój osiągany przez interioryzację i kreację własnej kultury narodowej. Celem narodu jest zatem dążenie do tego, aby każdy z jego przedstawicieli stawał się coraz bardziej osobą, a metodą realizacji narodowego celu – przejęcie danej kultury narodowej przez wszystkich uczestników życia narodowego oraz ich twórczy współudział w jej doskonaleniu. Do tworzenia kultury narodowej przyczynia się każdy członek narodu na miarę swoich możliwości, wynikających z aktualnego stopnia rozwoju swojej osobowości. Wspólny wysiłek kulturotwórczy skutkuje tym, że w danym narodzie aktualizuje się nie tylko ten czy inny jego członek, lecz każdy uczestnik życia narodowej społeczności. Szczególnie istotnym elementem definicji narodu jest tu „własna kultura narodowa”, ponieważ jest ona nie tylko tym, co integruje daną społeczność i wyróżnia ją spośród innych, lecz również tym, co sprawia, że społeczność ta jest narodem, a nie ludem, plemieniem, czy rodem. Taka personalistyczna i kulturocentryczna interpretacja narodu ukazuje go jako społeczność przenikniętą duchem wychowania człowieka do pełni człowieczeństwa – wychowania, które swój naturalny początek znajduje w rodzinie.