OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Znaczenie kontekstów rodzinnych w konstruowaniu karier w nowych koncepcjach poradnictwa
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Drabik-Podgórna, Violetta; Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Cele: Niniejszy artykuł ma celu ukazanie znaczenia kontekstów rodzinnych w wybranych koncepcjach dotyczących projektowania przyszłości oraz wskazanie możliwości wykorzystania analiz tych kontekstów we współczesnym poradnictwie kariery, które coraz częściej przybiera postać poradnictwa narracyjnego i biograficznego. Metoda: Artykuł stanowi przegląd wybranych podejść teoretycznych na podstawie literatury polskiej i światowej. Wyniki: W opracowaniu zostały przedstawione ujęcia rodziny w różnych koncepcjach poradnictwa kariery, ze szczególnym uwzględnieniem Life Design Counselling, oraz przykłady narracyjnych interwencji doradczych uwzględniających konteksty rodzinne. Wnioski: Rodzice są pierwszymi doradcami swoich dzieci. Ich wpływ na przyszłe decyzje zawodowe młodych ludzi jest oczywisty, nawet jeśli są one podejmowane jako wyraz buntu wobec proponowanych/narzucanych przez rodziców modeli życia. W wielu opracowaniach socjologicznych, psychologicznych i pedagogicznych te bezsporne powiązania są analizowane i opisywane, jednak codzienna praktyka poradnictwa kariery ignoruje ekologię życia jednostki. Nowe narracyjne podejście do projektowania kariery i życia uwzględnia konteksty rodzinne i ich wpływ na podejmowane decyzje zawodowe.