OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Praca dziecka w rodzinie – na przykładzie badań w województwie lubelskim
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Truskolaska, Justyna; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Praca jest bardzo ważnym wymiarem życia ludzkiego. Podstawowym środowiskiem, które wychowuje przez pracę i do pracy jest rodzina. W latach 2006–2008 badano 176 rodzin (803 rodziców i dzieci) województwa lubelskiego. Celem badań było m.in. opisanie wychowania przez pracę w rodzinie na wsi i w mieście, na przykładzie obowiązków domowych.
Item
The family as a subject realising an educational priority of the Polish school system
(Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), 2018) Maj, Adam; Borowska, Barbara; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
In 2018, Poles celebrated the 100th anniversary of regaining their independence. For this reason, Polish schools are addressing an educational priority entitled A Year for the Independent One. The success of this project largely depends on the educational support of family which is the basic subject pursuing patriotic education in order to introduce children to the world of patriotic values of the Nation, Homeland, and State. Proper patriotic education in the family environment cannot be separated from moral education which develops children’s attitudes of respect towards other people, nations, and states. Successful patriotic education ensures the cooperation of family and school.
Item
Wyzwania duszpasterstwa rodzin w świetle Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia
(Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego, 2016) Yastremskyy, Andriy; IT im. św. Józefa Bilczewskiego, Lwów; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Виклики для душпастирства родин у світлі апостольської адгортації Amoris laetitia Цінність сім’ї в розумінні Папи Римського Франциска є ключовим елементом для майбутнього світу та Церкви. Автор статті аналізує навчання Папи на основі апостольської адгортації Amoris laetitia, де висвітлено актуальну ситуацію сімей, а також вказано на виклики, які стоять перед душпастирством родин. Папа звертає увагу на явище індивідуалізму, яке пов’язане з відкиненням Божої любові, що призводить до деформації подружніх і сімейних взаємин. Відважно говорить про занепад культури, проявом якого є відсутність заохочення до плекання любові та відданості, а як замінник появляється, так звана, „культура тимчасовості”. Своєю увагою не оминає також кризи, яка торкнулася ролі чоловіка і батька в подружньо- сімейному житті. Важливим викликом для сучасної Церкви, на думку Папи, є тиск ідеології gender на суспільне життя та сексуальне виховання. Ця теорія заперечує різницю та природнє взаємодоповнення чоловіка і жінки. Звертає також увагу на те, що послаблення віри та релігійної активності є причиною самоізоляції осіб та сімей у їхніх труднощах. Відсутність Бога в житті людей стає причиною самотності та слабкості взаємин, розладу почуттів та насилля в сім’ї. Окрім цього, Папа Франциск вказує на інші пасторальні виклики, які пов’язанні з людьми похилого віку, бідними сім’ями, з сім’ями, члени яких мають вродженні або набуті вади здоров’я, а також на сім’ї мігрантів.
Item
Pedagogika rodziny
(Episteme, 2016) Wilk, Józef; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii
(Wydawnictwo KUL, 2016) Goleń, Jacek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Obecnie dostrzec można z jednej strony usilne akcentowanie duszpasterstwa rodzin w parafii w nauczaniu kościelnym, a z drugiej pewien dystans dzielący praktykę duszpasterską od przytoczonych wskazań Kościoła. Zatem wydaje się, że planowa formacja przyszłych prezbiterów oraz formacja stała kapłanów do pracy z małżeństwami i rodzinami jest w stanie wydobyć duszpasterstwo rodzin w parafiach z cienia niezrozumienia i skrócić istniejący dystans praktyki od nauczania eklezjalnego, a tym samym ożywiać wspólnoty parafialne.