OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Troska o rodziny w sytuacjach trudnych
(Bonus Liber, 2020-11-27) Pyźlak, Grzegorz; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
W trosce o małżeństwa i rodziny, które przeżywają trudną sytuację, ważne jest nauczenie ich, jak przejść od sytuacji problemowej do rozwiązania. Próby rozwiązania tej sytuacji mogą być długotrwałe i skomplikowane. Należy jednak zauważyć, że czas potrzebny na znalezienie rozwiązania zależy głównie od natury problemu oraz od cech charakteru osoby, a także od jej intencji. Wśród trudnych sytuacji autor wymienia troskę Kościoła o osoby z niepełnosprawnościami. Sytuacja ta pomaga rodzicom odkryć prawdę, że każdy człowiek jest powołany przez Boga. Autor książki dalej omawia problem wzrostu liczby osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i pornografii, a także tych, którzy przystępują do różnych sekt. Leczenie takich nałogów nie jest łatwe, dlatego więcej uwagi należy poświęcić profilaktyce. Wśród ważnych wyzwań, przed jakimi staje każdy człowiek, jest także to, które dotyczy przygotowania do własnej starości. Dlatego jednym z ważnych celów duszpasterstwa osób starszych jest przygotowanie ich do życia sakramentalnego, zwłaszcza gdy zaniedbuje się tę dziedzinę życia. Jednym z pozytywnych kierunków w Kościele katolickim jest powrót do pewnych form życia konsekrowanego, czyli konsekracji wdów i dziewic. Należy jednak zauważyć, że jednym z najważniejszych zadań, jakie stają przed osobami konsekrowanymi, jest dawanie świadectwa wyjątkowej komunii z Bogiem i Kościołem. W sytuacji trudnej znajdują się również rodziny, które nie są w stanie zaangażować się w życie swojej parafii. Wcześniej dotyczyła ona głównie par żyjących w konkubinacie lub rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Współcześnie dotyczy także osób, które utraciły więź z Kościołem po sakramencie bierzmowania. Nieregularny stan funkcjonowania rodziny dotyczy również małoletnich małżeństw. Warto zauważyć, że tylko dwie dorosłe osoby mogą zawrzeć małżeństwo. Dlatego akty seksualne w małżeństwie powinny opierać się na odpowiedzialnej postawie małżonków wobec rodzicielstwa, ponieważ decyzja o posiadaniu dzieci jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu małżonków. W trudnej sytuacji są także małżeństwa i rodziny, które cierpią z powodu zerwania więzi małżeńskiej i rodzinnej: tzw. Rodziny emigranckie. Nauka Kościoła bezpośrednio odnosi się do takich sytuacji, dając szereg sposobów pomocy, poprzez upowszechnianie modelu małżeństwa zorientowanego na osobę, tworzenie systemu poradnictwa i środowiska wspierającego. Wśród trudnych sytuacji znajdują się również rodziny marynarzy i żołnierzy. Rodziny te często stoją w obliczu separacji. Dlatego rodzice powinni mieć świadomość, że ciągła nieobecność jednego z małżonków może skutkować dezintegracją rodziny. Kapelani więzienni, w trosce o rodziny w sytuacjach trudnych, mają do odegrania ważną rolę. Ten rodzaj duszpasterstwa jest szczególnie ważny ze względu na specyfikę pracy osób zatrudnionych w Służbie Więziennej i ich rodzin. Dlatego warto uczyć pracujących tam i skazanych, jak budować więź rodzinną. Również małżeństwa mieszane są wyzwaniem dla duszpasterstwa. Wyzwanie dotyczy odpowiedzialnego przygotowania tych, którzy chcą zawrzeć małżeństwo mieszane i zapewnienia im należytej opieki.
Item
Współczesne wyzwania dla prorozwojowej polityki rodzinnej w Polsce
(Oficyna wydawnicza SGH, 2016) Zaborowska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Przedmiotem analizy, który został podjęty w artykule jest współczesna rodzina i pożądane działania państwa na rzecz rodzin we współczesnej Polsce. Polityka (pro)rodzinna państwa jest kluczem pomyślnego i spójnego rozwoju. To od polityki rodzinnej zależy rozwój, nie tylko, społeczny czy demograficzny, ale również gospodarczy i finansowy danego kraju. Przemyślana i strategiczna polityka rodzinna jest tym filarem państwa, który zapewnia bezpieczeństwo społeczne i znacznie ułatwia funkcjonowanie swoim obywatelom. W krajach, w których polityka rodzinna spełnia oczekiwania społeczne, obywatelom żyje się lepiej, a ich postawy są bardziej prorodzinne i propaństwowe. Zaspokojone potrzeby w sferze działań prorodzinnych, bezpośrednio przekładają się na społeczne i zawodowe funkcjonowanie, co z kolei przynosi wymierne efekty w rozwoju danego kraju. Ocena polityki rodzinnej zawsze należy do obywateli, a jej kierunek powinien uwzględniać zmieniające się potrzeby społeczne i płynną społeczną rzeczywistość. Celem artykułu jest diagnoza współczesnych warunków funkcjonowania rodziny. W celu prezentacji tematu przedstawione zostały zmiany społeczne dotyczące rodziny oraz przeprowadzone badania sondażowe na temat potrzeb społecznych wśród studentów i rodziców dzieci do lat trzech. Analiza przemian życia rodzinnego uwzględnia dane z ostatnich 25 lat. Natomiast badania na temat potrzeb społecznych i kierunków zmian polityki rodzinnej pochodzą z 2 ostatnich lat i stanowią badania własne autorki. Artykuł prezentuje stanowisko, iż polityka rodzinna w Polsce niedostatecznie koncentruje się na tworzeniu warunków do powstawania i rozwoju rodzin. Czy jakieś działania ze strony państwa są w stanie to zmienić? Jaki kształt i kierunek powinna obrać współczesna polityka rodzinna w Polsce? Prezentowany artykuł będzie próbą odpowiedzi na te, jakże aktualne, pytania.