OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii
(Wydawnictwo KUL, 2016) Goleń, Jacek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Obecnie dostrzec można z jednej strony usilne akcentowanie duszpasterstwa rodzin w parafii w nauczaniu kościelnym, a z drugiej pewien dystans dzielący praktykę duszpasterską od przytoczonych wskazań Kościoła. Zatem wydaje się, że planowa formacja przyszłych prezbiterów oraz formacja stała kapłanów do pracy z małżeństwami i rodzinami jest w stanie wydobyć duszpasterstwo rodzin w parafiach z cienia niezrozumienia i skrócić istniejący dystans praktyki od nauczania eklezjalnego, a tym samym ożywiać wspólnoty parafialne.
Item
Rodzina jako wartość. Konsekwencje przemian wartości małżeńskich i rodzinnych
(Wydawnictwo KUL, 2012) Zaborowska, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Artykuł podkreśla społeczne i indywidualne znaczenie rodziny. Traktuje o rodzinie jako o wartości naczelnej. Opracowanie porusza niezmiernie ważną kwestię zmienności współczesnych wartości rodzinnych i małżeńskich, dyktowanych nowoczesnością. Głębokie zmiany społeczne na początku XXI wieku dotyczą niemalże wszystkich sfer społecznego życia. Faza zmian nie omija współczesnej rodziny. Przemiany jakie dotyczą rodziny i małżeństwa widoczne są w aspekcie demograficznym, ale przede wszystkim w sferze wartości, wzorów życia, norm oraz postaw ludzi wobec życia rodzinno-małżeńskiego. Artykuł analizując owe zmiany koncentruje się na konsekwencjach tzw. kryzysu wartości rodzinnych i małżeńskich.