OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy rodziny romskiej w regionie radomskim - wymiar społeczny i instytucjonalny
(Drukarnia Wydawnictwa Diecezji Radomskiej AVE, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Problemy rodzin romskich rozpoczynają się już od samej nazwy tej społeczności (czyli jej etnonimu). W tekście stosuje się określenie, Romowie", od czasu do czasu posiłkując się nazwą „Cyganie". W Polsce na skutek nacisku samych organizacji romskich od tej drugiej nazwy się odchodzi, gdyż ma ona zdecydowanie negatywny wydźwięk. Artykuł przedstawia lokalny wymiar kwestii społecznych dotyczący rodzin romskich oraz instytucje działające na rzecz społeczności romskiej w regionie radomskim.