OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Alkoholizm jako patologia społeczna – aspekt lokalny i krajowy
(Wydawnictwa Diecezji Radomskiej AVE, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia alkoholizm jako uzależnienie zarówno praktycznie jak i w świetle literatuy przedmiotu. Ujęte zostało zwięzłe strzeszczenie historyczne problemu, uwarunkowania alkoholizmu, skutki społeczne, regulacje prawne zjawiska. Ponadto przedstawiona została charakterystyka problemu w skali ogólnospolskiej, regionalnej i lokalnej. Na zakończenie przedstawiona została skuteczność polityki alkoholowej - analiza własna (1999-2008).