OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Usługi społeczne na rzecz godzenia ról rodzinnych i zawodowych. Wybrane aspekty
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2017) Bergmann, Magdalena; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł skupia się na usługach społecznych mających na celu godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz wsparcie dostępu kobiet do rynku pracy. Na przestrzeni ostatniej dekady pojawił się szereg nowych usług i instrumentów, czyniąc polską politykę społeczną bardziej adekwatną do potrzeb pracujących rodziców, zwłaszcza matek, jak i do znaczących zmian na rynku pracy. Autorka analizuje społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty różnych instrumentów: urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, uelastyczniania czasu pracy, telepracy, usług opieki nad dziećmi i zachęt prozatrudnieniowych dla bezrobotnych rodziców we współczesnej Polsce.
Item
Relacje pomiędzy pełnieniem ról zawodowych i rodzinnych przez kobiety: zarys problematyki
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2016) Bergmann, Magdalena; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie tła problemu badawczego i praktycznego, jakim jest funkcjonowanie kobiet w rolach zawodowych i rodzinnych oraz możliwości ich jednoczesnego pełnienia. Artykuł przybliża kategorie pojęciowe, którymi nauki społeczne opisują specyficzne zjawiska towarzyszące zaangażowaniu kobiet w pracę zawodową i macierzyństwo oraz ich kontekst związany z przemianami w obrębie współczesnych, późnonowoczesnych społeczeństw. W tekście zaprezentowano również lokalny kontekst problemu, odnoszący się do rzeczywistości potransformacyjnej Polski.