OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Usługi społeczne wobec rodziny nowym paradygmatem polskiej polityki rodzinnej
(Wydawnictwo UTH w Radomiu, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Główny cel artykułu skupia się na roli usług społecznych dla rodzin w Polsce i ich roli w ramach realizowanej polityki na rzecz rodzin. W artykule przedstawiona została specyfika usług społecznych w Polsce, asystentura rodzinna jako nowa forma usług społecznych w polityce rodzinnej. Na zakończenie zaprezentowane zostały przykładowe rozwiązania w ramach usług społecznych w wybranych państwach UE.
Item
Znaczenie publicznych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w realizacji polityki rodzinnej typu implicite
(Dom Wydawniczy Elipsa, 2016) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Celem artykułu jest przedstawienie roli poszczególnych polityk szczegółowych realizowanych przez państwo polskie w kontekście polityki rodzinnej typu implicite. Spojrzenie na politykę rodzinną jako politykę typu implicite (pośrednią) oznacza, że poszczególne obszary życia, zadania i funkcje, które spełnia rodzina, wymagają działań mieszczących się w ramach realizacji różnych polityk szczegółowych przez państwo. W związku z powyższym w artykule przedstawione i opisane zostały następujące polityki: rynku pracy, podatkowa, dochodowa, mieszkaniowa, ochrony zdrowia, zatrudnienia, edukacyjna i oświatowa i kulturalna.
Item
Usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowe wyzwanie polskiej polityki społecznej
(Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia usługi społeczne na rzecz rodziny jako nowego wyzwania polskiej polityki społecznej. Na wstępie opisane i przedstawione zostały teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych, następnie oddziaływanie przemian demograficznych na usługi społeczne wobec rodzin. W dalszej części przedstawione zostały usługi społeczne w kontekście rodzin oraz ich dalsze ukierunkowanie.
Item
Bezpieczeństwo demograficzne na przykładzie wybranych krajów – implikacje dla Polski
(Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia sytuacje demograficzną Europy oraz zagrożenia i wyzwania demograficzne. Następnie poruszony zostaje temat migracji jako demograficznego bufora (lekarstwa z zagranicy) w przypadku kurczącej się liczby populacji poszczególnych krajów. W dalszej części przedstawione zostały strategie demograficzne w niektórych krajach UE jako kompleksowe rozwiązanie dotyczące niekorzystnych trendów demograficznych. Pracę kończą implikacje dla Polski.
Item
Rodzina jako kategoria polityki społecznej - współczesny kierunek polityki społecznej na rzecz rodziny
(Difin SA, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia rodzinę jako kategorię polityki społecznej w różnych obszarach i dziedzinach tej polityki. Następnie przedstawia politykę społeczną na rzecz rodziny w aspekcie współcześnie obowiązujących problemów oraz potencjałów dotyczących rodziny. Na zakończenie zaprezentowane zostały przeobrażenia polityki społecznej na rzecz rodziny w kontekście współczesnych przemian.