OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Profilaktyka społeczna rodziny na przykładzie miasta Radom - wymiar instytucjonalny
(Studio Poligraficzne Edytorka, 2014) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Większość problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta, uznawana jest za problemy społeczne będące konsekwencjami zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Ich przykładem jest głównie bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, niepełnosprawność,przestępczość itp. Problemy te nie występują w izolacji od siebie, zachodzi między nimi często związek przyczynowo-skutkowy. Artykuł przedstawia możliwości profilaktyki społecznej w różnych obszarach kwestii społecznych, z jakimi borykają się radomskie rodziny od strony instytucjonalnej, opisując zarówno lokalne instytucje samorządowe,jak i sektor pozarządowy.