OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Praca zawodowa w życiu kobiety i jej rodziny - znaczenie i motywy podejmowania
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Nowoczesna polityka rodzinna to m.in. przyjazny klimat dla rodzicielstwa, minimalizacja uciążliwości życiowych związanych z posiadaniem dziecka, szeroki dostęp do „usług publicznych" wspierających proces wychowywania dzieci, takich jak: żłobki, przedszkola czy oferta pozalekcyjna szkół podstawowych. Nie da się także uciec myśląc o polityce rodzinnej od problemów materialnych (łatwość znalezienia pracy i możliwość godzenia jej z życiem rodzinnym, wysokość zarobków) czy dostępności usług zdrowotnych. Dlatego też na politykę rodzinną, trzeb a patrzeć w sposób kompleksowy. Artykuł ma na celu przedstawienie kwestii pracy zawodowej kobiety oraz motywów podejmowania i znaczenia pracy w godzeniu życia rodzinnego z aktywnością na rynku pracy.