OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina jako kategoria polityki społecznej - współczesny kierunek polityki społecznej na rzecz rodziny
(Difin SA, 2015) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Artykuł przedstawia rodzinę jako kategorię polityki społecznej w różnych obszarach i dziedzinach tej polityki. Następnie przedstawia politykę społeczną na rzecz rodziny w aspekcie współcześnie obowiązujących problemów oraz potencjałów dotyczących rodziny. Na zakończenie zaprezentowane zostały przeobrażenia polityki społecznej na rzecz rodziny w kontekście współczesnych przemian.