OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Sieci wsparcia dla radomskich rodzin
(Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2010) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia funkcje organizacji samorządowych i pozarządowychvna rzecz rodzin. Następnie szczegółowo została opisana rola organizacji samorządowych na rzecz rodzin w Radomiu na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Artykuł kończy analiza dotycząca roli organizacji pozarządowych na rzecz rodzin w Radomiu.
Item
Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny
(Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2009) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Na wstepie artykułu przedstawione zostało ustawodawstwo dotyczące świadczeń rodzinnych oraz podmioty realizujące świadczenia rodzinne. W dalszej części opisana została rola pieniężnych i rzeczowych świadczeń rodzinnych stanowiących wsparcie dla rodzin.