OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22807 archived items

Recent Submissions

Item
Aksjologiczne paradygmaty edukacji
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce edukacji ku wartościom. Analizuje, czym zajmuje się aksjologia. Ukazuje istotę tejże edukacji w trosce o holistyczny rozwój człowieka. Zwraca uwagę na istniejący obecnie konflikt pomiędzy „być” a „mieć”. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy wpływać na kształtowanie człowieka, który nie tylko osiąga technologiczne sukcesy, ale także jest refleksyjny i uważny. Artykuł porusza kwestie dotyczące sylwetki przewodników na ścieżkach edukacji: nauczycieli i rodziców.
Item
Przemoc w rodzinie
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2018) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Dom to miejsce, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie, w którym otoczeni jesteśmy miłością, zrozumieniem, akceptacją, wybaczeniem. Miejsce, w którym wzrastamy i odpoczywamy. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Skala przemocy w rodzinie, pomimo istniejących form pomocy, nadal stanowi istotny problem funkcjonowania rodziny. Celem nadrzędnym artykułu jest refleksja, iż nic nie usprawiedliwia przemocy, w jakiejkolwiek jej formie, wina leży zawsze po stronie sprawcy, zaś brak reakcji na przemoc sprawia, że stajemy się jej biernym kompanem. Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do przeżywania i wyrażania swoich uczuć, do gniewu, rozpaczy, bólu. Ma też niezbywalne prawo do ochrony najważniejszego atrybutu człowieka – życia