OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Stary człowiek w kulturze młodości. Doświadczanie starości wśród warszawskich seniorów
(IFiS PAN, 2009) Zalewska, Joanna; Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
Doświadczenie starości współcześnie jest doświadczeniem zmiany i reakcją na zmianę, próbą z nią sobie poradzenia. Na przestrzeni życia współczesnego pokolenia osób starszych zmieniła się rola i pozycja człowieka starego w rodzinie, społecznościach lokalnych i społeczeństwie. Zmiana ta ma związek przede wszystkim z tak zwanym przejściem modernizacyjnym. Termin ten obejmuje ogromne przekształcenia, jakim uległo środowisko materialne, formy uspołecznienia i praktyki kulturowe na przełomie ostatnich dwóch wieków w kręgu euroamerykańskim. Procesy te w Polsce zachodziły z lekkim opóźnieniem w porównaniu do sytuacji w Zachodniej Europie, tak więc współczesne pokolenie osób starszych w Warszawie urodzone w okresie międzywojennym lub wojennym, przyszło na świat w rzeczywistości przesiąkniętej elementami kultury nazywanej przez socjologów „tradycyjną”, a przyjdzie im odejść w czasie klasyfikowanym jako „ponowoczesność”. W swojej pracy chciałam zbliżyć się do zrozumienia zmian doświadczania starości oraz zmian roli i pozycji człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, które są aspektem zachodzących przemian form uspołecznienia i praktyk kulturowych.