Uwaga! Ze względu na pilne i niezbędne prace techniczne, 13 czerwca 2024 r. w godzinach 11.30 - 11:40 serwis będzie niedostępny.
OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22508 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń
(Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005) Wrzesień, Witold; Żurek, Aldona; Przybył, Iwona; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
The book is devoted to sociological analysis of the intergenerational relations between parents and children. Analysis, based on the several years of empirical studies leads to conclusions portraying both, the everyday life reality of two generations in the family (parents and their children) and reality of youth environment and culture in the beginning of the new century.
Item
Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004) Balcerzak-Paradowska, Bożenna; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Item
Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata
(OW Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego, 2006) Kocik, Lucjan; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Item
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie
(ZW Nomos, 2002) Slany, Krystyna; Uniwersytet Jagielloński
Item
Rodzina w społeczeństwie informacyjnym – integracja czy dezintegracja?
(Instytut Jana Pawła II, 2005) Nowakowski, Piotr Tomasz; Uniwersytet Rzeszowski
Wspólne oglądanie daje okazję do obserwacji dziecka. Bywa, że reaguje ono bardzo silnie na to, co widzi na ekranie. Wynika to ze skromnego zasobu doświadczeń i dużej wrażliwości. Dyskusja przedłuża kontakt z programem, pozwala go lepiej zrozumieć i ocenić, a przez to wpływa na wyrobienie intelektualne, estetyczne i moralne. Ponadto służy wykształceniu umiejętności dyskutowania – zabierania głosu, uzasadniania sądów, słuchania przeciwnych racji. Uczy tolerancji dla odmiennych poglądów i powściągliwości w wypowiedziach, zdrowej samokrytyki oraz wnikliwej i wszechstronnej analizy poruszanego zagadnienia.