OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy społeczne radomskich rodzin będących pod opieką MOPS'u
(Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia problemy i kwestie społeczne jakie najczęściej dotykają radomskie rodziny korzystające z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Item
Rola świadczeń rodzinnych we wspieraniu rodziny
(Wyd. Politechnika Radomska & PTPS, 2009) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Na wstepie artykułu przedstawione zostało ustawodawstwo dotyczące świadczeń rodzinnych oraz podmioty realizujące świadczenia rodzinne. W dalszej części opisana została rola pieniężnych i rzeczowych świadczeń rodzinnych stanowiących wsparcie dla rodzin.
Item
Świadczenia rodzinne w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – aspekt porównawczy
(Wydawnictwo AKAPIT s.c., 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł na wstępie opisuje definicję i określenie rodziny oraz istotę świadczeń rodzinnych. Następnie szczegółowo opisane zostały w artykule świadczenia rodzinne - w szczególności zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy i świadczenia z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Poruszone zostały również cechy systemu dotyczące udzielania świadczeń w każdym z państw tzn. kryterium dochodowe, okres wypłaty, wysokość świadczenia.
Item
Zadania i wyzwania polityki rodzinnej w UE
(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 2008) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia rodzinę i politykę rodzinną w UE oraz charakteryzuje politykę rodzinną jako instrument w walce z problemami społecznymi. Na zakończenia w artykule przedstawione zostały wyzwania odnośnie polityki rodzinnej.
Item
Formy pomocy udzielanej rodzinom przez MOPS w Radomiu
(Wydawnicwo Garmond - Praca Socjalna - Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2006) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia Formy pomocy udzielanej rodzinom przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Radomiu.