OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Zagrożenia cywilizacyjne współczesnej rodziny
(KUL, 2007) Mazur, Piotr; Zimny, Jan
Item
W trosce o wychowanie ku wartościom w rodzinie
(KUL, 2007) Mazur, Piotr; Zimny, Jan
Item
Rodzina jako Kościół domowy
(2007) Mazur, Piotr
Item
Problemy społeczne radomskich rodzin będących pod opieką MOPS'u
(Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2007) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł przedstawia problemy i kwestie społeczne jakie najczęściej dotykają radomskie rodziny korzystające z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej