OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina Kościołem domowym
(Atla 2, 2000) Fiałkowski, Marek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Item
Internetowe serwisy informacyjne dla rodzin wojskowych i ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej
(Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007) Basińska, Beata; Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Rodziny wojskowe przeżywają specyficzny cykl emocjonalny związany z udziałem w działaniach wojskowych jednego z jej członków. Należą do niego rozłąka, jej uświadomienie i akceptacja, konieczność adaptacji do nowych zadań, czasowa restrukturyzacja rodziny. Głównymi problemami są tęsknota i niepewność. Powrót do domu to zadanie ponownego odtworzenia relacji, aż do pełniej readaptacji i stabilizacji. Celem artykułu było omówiono możliwości praktycznego wykorzystania przez kadrę pedagogiczną dwóch amerykańskich serwisów internetowych koncentrujących się na problematyce rodzin wojskowych, a zwłaszcza dzieci, których rodzic aktualnie uczestniczy w operacjach militarnych. Zaprezentowano zawartość tych serwisów, uwzględniono możliwości adaptacji do warunków polskich, ale też ich uniwersalność oraz dostępność serwisów dla kadry pedagogicznej. Efektem korzystania z tych serwisów może być rozwój umiejętności pomocowych kadry pedagogicznej. Podsumowując, Internet może być narzędziem wspierającym pracę nauczycieli w sytuacjach nowych i trudnych. Do podstawowych barier należy zaliczyć anglojęzyczne wersje prezentowanych serwisów oraz niemożność korzystania z ich interaktywności. Główne korzyści to zdobycie wiedzy o specyfice rodzin wojskowych, jak również jej uogólnienie poprzez odniesienie do dzieci, których rodzic jest czasowo nieobecny (rozłąka) czy zostały osierocone w nagły sposób oraz rodzin, które przeżyły traumę. Przeszkód jest znacznie mniej niż potencjalnych korzyści. Wymaga to jednak zaangażowania całego zespołu pedagogicznego, a przede wszystkim indywidualnej motywacji w kierunku poszerzania zdrowia psychicznego uczniów.
Item
Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ekstremalnych
(Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku, 2004) Basińska, Beata; Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Żołnierze pełniący służbę w misjach pokojowych i wojennych spotykają się ze szczególnym ryzykiem zawodowym. Ich praca wpływa na ich funkcjonowanie małżeńskie i rodzinne. W artykule podjęto problem funkcjonowania rodzin – żon i dzieci – żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju. W wielu pracach żołnierz traktowany jest jak osoba wyizolowana społecznie, a zainteresowanie badaczy ogniskuje się na jego zdrowiu psychofizycznym. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono specyfikę stresu i kosztów emocjonalnych, zdrowotnych i społecznych ponoszone przez rodziny wojskowe w trakcie trwania operacji i po jej zakończeniu. Zaprezentowano formy pomocy psychologicznej skierowanej do rodzin.