OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Zmiany w strukturze społeczno-ekonomicznej ludności niechłopskiej w okresie transformacji ustrojowej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005) Sikorska, Alina
Populacja niechłopska w latach 1996-2000. Struktura społeczno-demograficzna ludności niechłopskiej. Aktywność ekonomiczna. Charakterystyka rodzin niechłopskich.
Item
Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Chmieliński, Paweł; Otłowska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Ludność bezrolna i jej miejsce wśród społeczności wiejskiej. Charakterystyka osób zarabiających w rodzinie. Zróżnicowanie w poziomie przychodów. Struktura rodzin niechłopskich według źródeł przychodów. Działki rolnicze jako źródło dochodów ludności bezrolnej.