OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Aspekty moralne fantazji seksualnych
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2005) Szyran, Jerzy
Ludzka wyobraźnia jest ogromnym polem doznań i doświadczeń, które powstają w umyśle człowieka niejednokrotnie w sposób spontaniczny. Wśród wielu myśli dobrych i szlachetnych, istnieją także złe, które człowiek sam wytwarza lub pozwala im zawładnąć jego umysłem. Spośród różnych ludzkich słabości najczęściej spotykane w konfesjonale są fantazje seksualne (nieskromne myśli), którym niejednokrotnie towarzyszy masturbacja lub inne działania seksualne.
Item
Ku miłości dojrzałej
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2003) Szyran, Jerzy
Współczesny świat zdewaluował pojęcie ludzkiej miłości, nie tylko w odniesieniu do drugiej płci, ale już u jej źródła, jakim jest rodzina. Każdy człowiek, by jego życie przebiegało w sposób zgodny z odwiecznym planem Stwórcy, rodzi się w pełnej rodzinie, gdzie wzrasta w otoczeniu miłości, ucząc się tym samym, co oznacza „kochać". Wyuczone w ten sposób postawy przenosi do swego środowiska rówieśniczego, gdzie doświadcza pierwszych porywów serca, aż w końcu staje przed wyborem jedynej, konkretnej osoby, z którą pragnie dzielić wszystkie trudy dalszego życia.
Item
Dzień Pański w hipermarkecie
(Wydawnictwo UKSW - Warszawa, 2002) Szyran, Jerzy
Spróbujmy przeanalizować, cóż takiego kryje się w fenomenie hipermarketów, że społeczeństwo wybiera właśnie je, jako formę niedzielnego relaksu w gronie rodziny i przyjaciół. Zastanówmy się również, jak ów fakt ma się do pierwotnej idei, szabatowego, a potem niedzielnego, czasu świętowania dnia Pańskiego.