OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Źródła utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009) Chmieliński, Paweł; Otłowska, Agnieszka; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Ludność bezrolna i jej miejsce wśród społeczności wiejskiej. Charakterystyka osób zarabiających w rodzinie. Zróżnicowanie w poziomie przychodów. Struktura rodzin niechłopskich według źródeł przychodów. Działki rolnicze jako źródło dochodów ludności bezrolnej.
Item
Gospodarstwa małotowarowe przed nowym okresem planistyczno-rozliczeniowym Unii Europejskiej
(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011) Skarżyńska, Aldona; Augustyńska-Grzymek, Irena; Chmielewska, Barbara; Józwiak, Wojciech; Karwat-Woźniak, Bożena; Musiał, Tadeusz; Niewęgłowska, Grażyna; Wojewodzic, Tomasz; Zając, Dariusz; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Stan obecny gospodarstw małotowarowych. Dochody rodzin z gospodarstwami o małej sile ekonomicznej. Zmiany w społeczno-demograficznej strukturze rodzin z gospodarstw niskotowarowych. Kulturowe i ekonomiczne przesłanki odłogowania ziemi w regionach rozdrobnionych agrarnie. Procesy koncentracji i atomizacji produkcji zwierzęcej w regionie Małopolska i Pogórze. Możliwości i bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w kontekście wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich.