OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Analiza zawartości jako metoda badania obrazu rodziny w reklamie internetowej
(Quaestio, 2022) Andrzejewska, Daria; Uniwersytet Wrocławski
Przedmiotem badań uczyniłam dyskursywny obraz rodziny w reklamie. Praca ma uzupełnić literaturę, która dotyczy podjętego tematu, o badanie współczesnych przekazów reklamowych największych producentów z różnych kategorii produktowych. To przegląd tylko części dostępnych reklam. Nie chodzi tu o dogłębną ich analizę, lecz o wykazanie, jaki obraz rodziny tworzy nadawca w przekazie i jak za jego pomocą buduje komunikację. Przyjmuję, że bohater reklamy posiada cechy stereotypowe, a wynika to z tego, że stereotypy są powszechnie znane i niezmiennie od wielu lat funkcjonują w świadomości społecznej. Uzupełnieniem podjętego tematu jest potwierdzenie występowania znanych stereotypów kobiety i mężczyzny oraz prawidłowości w zastosowaniu poszczególnych wizerunków rodziny. Głównym celem pracy jest analiza zawartości kwestionariuszem z pytaniami oraz określenie prawidłowości w zastosowanych modelach rodziny w przekazach reklamowych z lat 2016–2020 zamieszczanych w serwisie społecznościowym YouTube na oficjalnych kanałach producentów i przedstawienie wyników na wykresach. Celem towarzyszącym jest podanie funkcji, które wynikają ze sposobu kreowania obrazu rodziny w reklamach różnych produktów.
Item
Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2014) Piecuch, Ewelina; Uniwersytet Wrocławski
The support of family is an important factor in stimulating the development of a young person. Due to this factor a Romani child strives to acquire new information about the world in which he or she lives. School is one of the places, in which the processes of learning and social integration take place. The state (in an attempt to encourage Romani families to participate in social-cultural life) created the “State Programme for the Romani Community in Poland”. As a part of this programme at the break of the year 2012/2013 I conducted integration workshop classes in public elementary schools in Wrocław. The children of the pre-school unit from the Polish and Romani communities participated in the classes. I have used the qualitative approach in the interpretative paradigm. I have used the method of research in action. I have presented the conclusions from the participative observation, which I have conducted in the group, researching the engagement of children in the classes, their interest in the topic, the interactions during the workshops, their attendance as well as the attitude of parents towards the classes. The pre-school children were interested in learning about a different culture. They all willingly participated in common fun activities and the positive feedback from the parents was reflected in practice. The participation in the classes was highly active, the homework was well prepared and the level of children's attendance was high. The support of parents turned out to be necessary in encouraging the natural state of curiosity of the children.
Item
Modyfikacja funkcji przedszkola wobec sytuacji rodzinnej dziecka
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Dmochowska, Halina; Uniwersytet Wrocławski
Treść artykułu dotyczy zmian zachodzących w otaczającej człowieka rzeczywistości. Zmiany obejmują wszystkie dziedziny życia społecznego, a więc również edukację, w tym edukację małego dziecka. Znajdują swoje odbicie między innymi w modyfikacji funkcji przedszkola pełnionych zarówno wobec dziecka, jak i rodziców. Obecnie na plan pierwszy wysuwa się funkcja określana jako dążenie do wspomagania rozwoju dziecka. Pozostaje ona w zgodzie z podmiotowym charakterem współczesnego wychowania. Działania wychowawczo-dydaktyczne nauczyciela przedszkola, uwzględniające tę funkcję, przyczynić się powinny do tworzenia warunków sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci znajdujących się u progu szkoły.
Item
Obraz dziecka ukazany w polskich serialach telewizyjnych
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Piecuch, Ewelina; Uniwersytet Wrocławski
Dzieciństwo jest przedmiotem wielu wyobrażeń, które przedstawiają w jaki sposób postrzega społeczeństwo najmłodszych. Okres ten jest tworem społeczeństwa, znajdującym się pod wpływem oddziaływań religijnych, kulturowych, społecznych i wielu innych. Każdego dnia dociera do ludzi mnóstwo informacji. W dzisiejszym świecie następuje dominacja komunikacji obrazowej nad werbalną i ta kształtuje w dużym stopniu mentalność społeczeństwa. W związku z tym media pełnią istotną rolę w kształtowaniu potocznego myślenia o dziecku i wartościach jego życia. Środki przekazu społecznego, m.in. seriale, dają nie tylko obraz obecnie pożądanej rzeczywistości, lecz pełnią też rolę wzorotwórczą i wzorodawczą.
Item
Rodzinne opowieści z morałem: polskie telewizyjne seriale paradokumentalne
(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2013) Gulanowski, Jacek; Uniwersytet Wrocławski
Seriale paradokumentalne to specyficzny rodzaj telewizyjnych produkcji – są to realizowane niskim kosztem udające dokumenty seriale, w których najczęściej grają statyści– amatorzy, wcielający się w role rzekomo prawdziwych osób, a same wydarzenia przedstawiane w tych produkcjach są „z życia wzięte”. Zdobywają one coraz większą popularność, zwłaszcza wśród producentów telewizyjnych, ze względu na niskie koszty produkcji. Najczęstszym tematem ich fabuły są problemy związane z życiem rodzinnym. Przesłanie tych historii pełne jest wewnętrznych sprzeczności i w rzeczywistości stanowi hołd dla ludzkiej witalności oraz jej usprawiedliwienie.