OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
„Bezprizorni” – wszystkie dzieci są nasze?
(Wydawnictwo UKSW Warszawa, 2005) Pawłowicz, Jacek Jan
Jeszcze kilka lat temu na całym świecie hucznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka (1 czerwca) pod hasłem: wszystkie dzieci są nasze. Organizowano festyny, zabawy, rozdawano prezenty, organizowano zbiórki na domy dziecka itp. Co pozostało z tamtych czasów? Czy rzeczywiście wzięliśmy sobie do serca hasło, że wszystkie dzieci są nasze? Jeśli tak, to skąd wziął się problem „berprizornych” – dzieci ulicy? Jest to już problem nie tylko Brazylii, Ameryki Łacińskiej czy krajów afrykańskich, ale stał się poważnym problemem moralnym krajów Europy środkowo-wschodniej w tym także i Polski.
Item
RECENZJA: Jerzy Szyran OFMConv, Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-moralne, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, ss. 367.
(Wydział Teologiczny UMK, 2011) Pawłowicz, Jacek Jan
W problematykę dialogalnego charakteru wspólnoty małżeńskiej jakże trafnie wpisuje się książka - przygotowana jako rozprawa habilitacyjna - autorstwa o. dr. Jerzego Szyrana OFMConv pt. Dialogalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-moralne.
Item
Niepłodność małżeńska - kto winien?
(Wydawnictwo UKSW w Warszawie, 2006) Pawłowicz, Jacek Jan
Item
Rola tradycji w wychowaniu moralnym, kulturalnym i patriotycznym młodych pokoleń
(Żytomierski Państwowy Uniwersytet im. I. Franka, Żytomierz - Ukraina, 2011) Pawłowicz, Jacek Jan
Item
Kościół rzymskokatolicki po 1945 r. - Jego rola na tle zachodzących przemian społeczno-politycznych. Kwestie moralno-społeczne.
(Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chetnika, 2012) Pawłowicz, Jacek Jan