OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Codzienne wyzwania osób z rozpoznaniem schizofrenii
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2022-06) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł ukazuje codzienne wyzwania przed jakimi stają osoby chore na schizofrenię. Przybliża specyfikę choroby, jej objawy a także rys historyczny wskazujący w jaki sposób na prze strzeni lat zmieniało się podejście medyczne. Artykuł porusza również problematykę trudności rodziny oraz postawy mentalne osób zdrowych wobec osób chorych na schizofrenię. Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest poszerzenie wiedzy na temat tej choroby, pobudzenie do empatii i zrozumienia na rzecz osób chorych i ich rodzin.
Item
Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie oraz naukę w szkole
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2021) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce zaburzeń integracji sensorycznych u dzieci i ich wpływowi na codzienne funkcjonowanie oraz trudności szkolne. Treści zawarte w artykule tłumaczą, na czym polegają zaburzenia procesów integracji sensorycznych i co na nie wpływa. Opisują również rodzaje zaburzeń sensorycznych oraz charakterystyczne ich objawy. Podstawowym celem pracy jest przybliżenie problematyki procesów sensorycznych oraz zwrócenie uwagi na wczesną, trafną ich diagnostykę celem zapobiegania późniejszym trudnościom dnia codziennego oraz problemom szkolnym.
Item
Dziecko zdolne – szanse i zagrożenia wychowania rodzinnego
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Kozubska, Alicja; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
W artykule przedstawiono rodzinę wychowującą dziecko zdolne. Wyjaśniono pojęcie zdolności i scharakteryzowano cechy dzieci zdolnych. Wskazano możliwości wspierania rozwoju dziecka zdolnego. Określono zadania rodziców wychowujących dziecko zdolne. Sformułowano również zagrożenia dla rozwoju dziecka dolnego w rodzinie. Podkreślono znaczenie wspierania dzieci zdolnych dla rozwoju społeczeństwa
Item
Wsparcie informacyjne rodziców dziecka z niepełnosprawnością. Perspektywa salutogenetyczna
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Jarmużek, Joanna; Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sytuacja życiowa rodziców dzieci z niepełnosprawnościami jest niezwykle trudna, wymaga wsparcia ekonomicznego, społecznego oraz psychicznego. Rodzice stają przed wyzwaniem zaspokojenia specyficznych potrzeb życiowych i rozwojowych dziecka z niepełnosprawnością, dostosowania swojego dotychczasowego życia (małżeńskiego, rodzinnego, społecznego, zawodowego) do nowej sytuacji oraz adaptacji do kolejnych wyzwań wynikających z posiadania i wychowania dziecka niepełnosprawnego. Adaptacja do sytuacji życiowej związanej z niepełnosprawnością dziecka to proces, w którym niezmiernie istotną rolę pełnią zasoby osobowe, rodzinne i społeczne rodziców. Kolejne lata niosą ze sobą inne, nie mniej trudne wyzwania wynikające z: (1) stanu zdrowia dziecka oraz jego potrzeb psychofizycznych, (2) funkcjonowania i radzenia sobie rodziny oraz (3) stałego poziomu stresu i mobilizacji (Obuchowska, 2008). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym potrzebuje wielu rodzajów wsparcia: emocjonalnego, poznawczego, duchowego, materialnego i instrumentalnego. W tym artykule zostanie przeanalizowana kwestia wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza wsparcia poznawczego, w paradygmacie salutogenetycznym.
Item
Aksjologiczne paradygmaty edukacji
(Wydawnictwo Naukowe WSG, 2019) Kaniewska-Mackiewicz, Ewa; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Artykuł poświęcony jest problematyce edukacji ku wartościom. Analizuje, czym zajmuje się aksjologia. Ukazuje istotę tejże edukacji w trosce o holistyczny rozwój człowieka. Zwraca uwagę na istniejący obecnie konflikt pomiędzy „być” a „mieć”. Odpowiada na pytanie, w jaki sposób możemy wpływać na kształtowanie człowieka, który nie tylko osiąga technologiczne sukcesy, ale także jest refleksyjny i uważny. Artykuł porusza kwestie dotyczące sylwetki przewodników na ścieżkach edukacji: nauczycieli i rodziców.