OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Wizerunek kobiety w polskim rapie
(2016-04-07) Glinianowicz, Alicja; Instytut Kultury Polskiej
Niniejsza praca ma na celu ukazanie różnorodnych wzorców kobiecych, które występują w polskiej muzyce rap. Analizie zostały poddane rozmaite wizerunki, takie jak np. obraz partnerki, miłości życia, obiektu seksualnego, kobiety lekkich obyczajów, groupie, córki czy matki. Tak rozległy zakres problematyki przedstawia niejednoznaczne oblicze kultury hip- hop, która dzisiaj, kreując światowe trendy w muzyce, stanowi ważny punk badań i obserwacji. Można zauważyć, że promowane przez raperów wizerunki płci pięknej bywają od siebie zupełnie odmienne, pokazując z jednej strony kobietę jako istotę nadludzką, otoczoną czcią, z drugiej zaś – pozbawioną szacunku i sprowadzoną do przedmiotu. Polski rap został przeanalizowany zarówno na płaszczyźnie lirycznej, jak i wizualnej, co dało spojrzenie na problem z różnych perspektyw. Dodatkowo pomocne w badaniach okazały się przeprowadzone przez autorkę pracy wywiady z mężczyznami identyfikującymi się z hip- hopem.