OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina a naród
(Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, 2010) Tarasiewicz, Paweł; Katedra Filozofii KUL
Analiza życia rodzinnego z perspektywy realistycznej ukazuje jego ścisły związek z realizacją dobra zarówno indywidualnego człowieka, jak i całego narodu. Z przeprowadzonych rozważń wynika, że człowiek do rozwoju swej spotencjalizowanej natury wymaga właściwych warunków. Warunki takie znajduje on najpierw w rodzinie. Rodzina, w celu realizacji najwyższego po ludzku dobra, dobra osobowego, przyjmuje formę społecznie wyemancypowanej wspólnoty, zbudowanej na gruncie dobrowolnego, monogamicznego, heteroseksualnego i nierozerwalnego związku małżeńskiego. W kontekście związków rodziny z narodem na szczególną uwagę zasługuje jej emancypacja, która świadczy nie tylko o tym, że we wspólnocie rodzinnej każdy jej członek posiada status bytu osobowego i prawo do posiadania majątku, lecz również o tym, że sama rodzina jest właściwym podmiotem życia społecznego. Społeczność rodzinna, upowszechniając ostateczny cel swojego istnienia oraz solidaryzm w sposobie jego realizacji przyczynia się do ukształtowania narodu: wspólnoty, którą łączy z rodziną ten sam cel i solidarne współdziałanie na drodze do jego urzeczywistnienia.