OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Rola radomskich organizacji pozarządowych na rzecz rodzin
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2006) Durasiewicz, Arkadiusz; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Artykuł opisuje funkcje organizacji pozarządowych na rzecz rodzin oraz typy poszczególnych organizacji, a nastepnie rolę organizacji pozarządowych na rzecz rodzin funkcjonujących w regionie radomskim. Artykuł kończy podsumowanie mówiące jaki wpływ mają organizacje pozarządowe na życie radomskich rodzin.
Item
Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE
(Wydawnictwo Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, 2012) Durasiewicz, Arkadiusz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
Studium państwowej polityki rodzinnej wskazuje na sytuację demograficzną Europy i Polski, a następnie omawia skuteczność bezpośrednią i pośrednią narzędzi polityki rodzinnej. Końcowa część pokazuje niektóre rozwiązania stosowane w krajach UE.