OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Uzależnienie od grania hazardowego w rodzinie na tle wybranych kultur
(Centrum Badań nad Rodziną, 2016) Lelonek-Kuleta, Bernadeta; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wielu badaczy akcentuje rolę kultury w kształtowaniu nałogów, obserwacja rzeczywistości to potwierdza (np. mówi się o współczesnej kulturze nałogów). Okazuje się jednak, że kultura danej epoki nie musi kształtować jednego typu zaburzenia. Badania wykazują, że w tej samej epoce to samo zaburzenie – na przykładzie analizowanego w artykule patologicznego hazardu – może powstawać i przebiegać na różne sposoby. Specjaliści zwracają uwagę w związku z tym na istotne znaczenie znajomości różnic kulturowych w rozumieniu danego zaburzenia oraz w podejmowaniu działań profilaktycznych. Interwencje podjęte wobec jednej grupy mogą bowiem okazać się nieskuteczne dla innej, ze względu na odmienne rozumienie i przeżywanie określonych pojęć i działań. Artykuł miał na celu zwrócenie uwagi na to zjawisko poprzez zaprezentowanie problemu patologicznego hazardu oraz różnic kulturowych związanych z jego rozwojem i przeżywaniem.