OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22798 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina – wyzwania na XXI wiek
(Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, 2022) Michalski, Michał A.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Monografia zawiera materiały z konferencji Rodzina – wyzwania na XXI wiek, która odbyła się 14 marca 2022 r. w Poznaniu w ramach III Kongresu Demograficznego. Jej organizatorami byli: Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Wojewoda Wielkopolski, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Autorzy referatów, które złożyły się na tę publikację, przedstawiają wyniki badań obejmujących szeroki zakres problemów współczesnej rodziny. Dzięki przeprowadzonym analizom można lepiej zrozumieć przemiany, jakim podlega obecnie podstawowa komórka społeczna w Polsce.
Item
Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online
(Fundacja Dzieci Niczyje, 2013) Pyżalski, Jacek; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
The article focuses on engagement of young people in online risk behaviours. Such engagement is analyzed from the perspective of two main socialization environments – school and a family. The overview of existing research data confirms the importance of those environments as factors inflencing involvement in various online risk behaviours through two mechanisms: general quality of schools and families (relations with adults, conflicts, etc.) and specific measures in the field of media education. The article presents conclusions on general directions in media education conducted in schools and families.