OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje
(Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2016-03-08) Łukasiuk, Magdalena; Jewdokimow, Marcin; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Książka pod redakcją Marcina Jewdokimowa i Magdaleny Łukasiuk stanowi zbiór artykułów poświęconych różnym formom współczesnego zamieszkiwania. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych tomem zbiorowym pt. Socjologia zamieszkiwania pod redakcją Magdaleny Łukasiuk i Marcina Jewdokimowa z 2014 roku. Stanowi także pogłębienie namysłu nad teoretyczną konceptualizacją zamieszkiwania.