OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Rodzina i jej zaangażowanie w proces wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością
(Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018) Barłóg, Krystyna; Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny (Kolegium Nauk Społecznych), Uniwersytet Rzeszowski
Cel badań: Diagnoza sytuacji współczesnej rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, poznanie uwarunkowań wpływających na poziom zaangażowania rodziców w proces opieki, wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. To również próba sformułowania dyrektyw dla praktyki pedagogicznej dotyczących organizacji bardziej efektywnej przestrzeni dla podmiotowego zaangażowania rodziców, efektywnego wspomagania rozwoju, rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością. Metoda: Badania zostały przeprowadzone metodą sondażową z wykorzystaniem wywiadów z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością. Wyniki i wnioski: Badania pokazują, że współcześni rodzice dziecka z niepełnosprawnością coraz częściej angażują się w proces wspomagania rozwoju ich dziecka. Jednak nadal nie są to działania wystarczające, nie tylko ze strony rodziców, ale bywa, że także ze strony specjalistów.