OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Edukacja domowa – idea i jedna z form jej realizacji na przykładzie działalności Fundacji ParoKrok
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Sobczak, Anna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Wprowadzenie. Edukacja domowa stanowi alternatywę dla kształcenia szkolnego. Jej fundamentalnym założeniem jest nieuczęszczanie dzieci na lekcje w szkole i nauczanie ich przez rodziców w domu. Obecnie można wskazać na szeroki wachlarz możliwości realizowania edukacji domowej. Cel. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różnorodne formy, jakie dzisiaj może przybierać edukacja domowa dzieci, i opisanie działalności edukacyjnej jednej z poznańskich fundacji, która w ramach tworzonych „mikroklas” prowadzi zajęcia dla dzieci realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę analizy oraz syntezy źródeł literaturowych. Wyniki. Idea edukacji poza szkołą zyskuje wśród rodziców na popularności, a postęp technologiczny oraz zmiany społeczne pozwalają na różnorodne formy jej realizowania. Doskonałym przykładem jest działalność Fundacji ParoKrok, która prowadzi zajęcia dla dzieci w edukacji domowej na poziomie szkoły podstawowej zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizacja ta realizuje edukację przygotowującą dzieci do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, wykorzystując metodę projektową, polegającą na łączeniu elementów różnych przedmiotów. Stawia także na relacje i rozwój zainteresowań uczniów. Wnioski. Edukacja domowa, na którą coraz częściej decydują się rodzice, może przynieść wiele korzyści, szczególnie dla dzieci i ich osiągnięć. Dlatego też warto poszerzać społeczny i polityczny dyskurs o edukacji domowej. Organizacje pozarządowe i ich odpowiednie działania mogą być wsparciem dla rodzin w edukacji domowej. Projekt edukacyjny Fundacji ParoKrok, skierowany do uczniów w edukacji domowej, stanowi tego ciekawy i wartościowy przykład
Item
Klocki LEGO – zabawka rodzinnie zaangażowana
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Nowak-Kluczyński, Konrad; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Wprowadzenie. LEGO jest bez wątpienia jedną z najbardziej znanych marek zabawek na świecie. Jej nazwa wywodzi się od słów leg godt, co po duńsku znaczy „baw się dobrze”. Klocki mają nieograniczony potencjał, wykorzystywane są nie tylko w zakresie stymulowania dzieci podczas zabawy, lecz także coraz częściej na płaszczyźnie edukacyjnej. LEGO to kreatywność i zabawa oraz pobudzanie rozwoju intelektualnego. Klocki te wpływają na wyobraźnię dzieci oraz dorosłych. Cel. Celem artykułu jest ukazanie duńskich klocków jako narzędzia zabawy, podczas której dzieci i dorośli współpracują ze sobą, budując konstrukcje. Członkowie rodziny skupiają się na wspólnym procesie twórczym, mając na uwadze kluczowe koncepcje społeczne, takie jak współpraca, wspólna uwaga, wspólne osiągnięcie, podział pracy, dzielenie się, zamienianie się rolami, kontakt wzrokowy, komunikacja werbalna i niewerbalna. Drugim celem artykułu jest przedstawianie współczesnego modelu rodziny w oparciu o wybrane zestawy z serii LEGO City. Materiały i metody. Autor dokonał analizy literatury przedmiotu, czasopism, źródeł internetowych oraz kampanii społecznych LEGO i wybranych zestawów klocków LEGO City. Wyniki. Współcześnie klocki LEGO coraz śmielej wkraczają w dorosły świat, w którym stają się silnym elementem popkulturowym oraz „zabawką” społecznie zaangażowaną. Firma LEGO zachęca dorosłych do wspólnych zabaw z dziećmi, propaguje postawy prozdrowotne i proekologiczne. Wspiera także osoby z niepełnosprawnościami oraz popiera różne modele rodziny w myśl zasady „każdy jest niesamowity”.